TRANSPORTATIONS


Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vận tải Khánh Hòa

transportation

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vận tải Khánh Hòa

Km số 6, xã Vĩnh Trung, TP Bến xe phía Nam Nha Trang Khanh Hoa Việt Nam, Vĩnh Thạnh, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam

Show on map

3.82 mi from property

Get Directions

Website

transportation

Phuong Trang Bus Station

Phuong Trang Bus Station

7 Hoàng Hoa Thám, Xương Huân, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam

Show on map

1.13 mi from property

Get Directions

Trưởng Bến Xe Phía Bắc

transportation

Trưởng Bến Xe Phía Bắc

Số 01 đường 2/4, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa, Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam

Show on map

3.80 mi from property

Get Directions